Bizi yzarla:

KOMPANI PRA PROFILI

TPA roboty

TPA hereketine gözegçilik 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda Jiujun toparyna degişli bolup, umumy maýa goýumy 300 million ýuana, merkezi Şanhaýda, Şanhaýda, Şençzhenen we Sýuçhououda üç sany gözleg merkezi we Gündogar Hytaýda we Günorta Hytaýda iki önümçilik bazasy bilen döredildi. ;Jemi önümçilik meýdany 20,000 inedördül metrden gowrak, 300-den gowrak işgäri we dürli görnüşli 200-e golaý gaýtadan işleýän enjam bar.Söwda belligi TPA Transfer Passion we Active diýmekdir, TPA hereketine gözegçilik bazardaky mydama ýokary ahlak bilen öňe gider. TPA hereketine gözegçilik, gözleg we ösüş, önümçilik, satuw, satuwdan we hyzmat boýunça ýöriteleşen milli ýokary tehnologiýaly kärhana, biz Jiangsu welaýatynda, Jiangsu welaýat derejesinde ýöriteleşdirilen we Kunshan ýöriteleşdirilen hususy tehnologiýa kärhanasydyr.

tpa robot kompaniýasy
TPA VR PANORAMA
cnc işleýiş merkezi
çyzykly hereketlendiriji

SNEC 2023 PV POWER EKSPO

TPA roboty

24-nji maýdan 26-njy maý aralygynda 16-njy (2023) Halkara Gün Fotowoltaik we Akylly Energetika (Şanhaý) konferensiýasy we sergisi Şanhaý täze halkara sergi merkezinde (mundan beýläk: SNEC Şanhaý fotoelektrik sergisi) uly dabara bilen geçirildi.Bu ýylky SNEC Şanhaý fotowoltaik sergisi 270,000 inedördül metre barabar bolup, dünýäniň 95 ýurdundan we sebitlerinden 3100-den gowrak kompaniýany sergä gatnaşmaga we gündelik ortaça 500,000 adam gatnawyna gatnaşýar.

SNEC 2023 PV POWER EKSPO
SNEC 2023 PV POWER EXPO_2
2021 “Productronica China Expo”
2018 Productronica China Expo

Wagtlaýyn kemer çyzykly herekete getiriji aýratynlyklar we önümçilik goşundylary

TPA roboty

Wagtlaýyn kemer çyzykly hereketlendiriji çyzykly gollanmadan düzülen çyzykly hereket enjamy, hereketlendirijä birikdirilen alýumin ekstruziýa profili bilen wagt kemeri, Wagtlaýyn kemer çyzykly hereketlendiriji ýokary tizlikli, tekiz we takyk herekete ýetip biler, aslynda Wagtlaýyn kemer çyzykly hereketlendiriji tehnologiýasy giň gerimi üpjün edýär wezipeleri.Zyňmak, tizlik, tizlenme, ýerleşiş takyklygy we gaýtalanma.Mehaniki eňekler we howa eňekleri bilen kemer çyzykly hereketlendiriji dürli hereketleri amala aşyryp biler.

HCB65S
HNB480
GCR50
K / K.

Wideo kitaphanasy

TPA roboty

TPA Robot R&D we çyzykly hereketlendirijileri öndürýän tehnologiýa kompaniýasydyr.Bütin dünýäde sanalan 40-dan gowrak kompaniýa bilen çuňňur hyzmatdaşlygymyz bar.Çyzykly hereketlendirijilerimiz we gantri Kartezian robotlarymyz esasan fotoelektrik enjamlarynda, gün energiýasynda we panel ýygnamakda ulanylýar.Işlemek, ýarymgeçiriji, FPD senagaty, lukmançylyk awtomatizasiýasy, takyk ölçeg we beýleki awtomatlaşdyryş meýdanlary, global awtomatlaşdyryş pudagynyň ileri tutulýan üpjünçisi bolandygymyza buýsanýarys.

Wideo kitaphanasy2
Wideo kitaphanasy1
Wideo kitaphanasy4
Wideo kitaphanasy3
artykmaçlyk_1
-

Dörediş wagty

artykmaçlyk_2
-

Zawod meýdany

artykmaçlyk_3
-

Işleýiş merkezleri

artykmaçlyk_4
-

Işgärleriň sany

artykmaçlyk_5
-

Şahadatnamalar

ÖNÜMLER MERKEZI

LNP seriýaly göni hereketlendiriji çyzykly motor

LNP seriýaly göni hereketlendiriji çyzykly motor

ESR seriýasy ýeňil ýük elektrik silindri

ESR seriýasy ýeňil ýük elektrik silindri

GCR seriýasy Gurulýan demir ýol nurbady çyzykly hereketlendirijiler

GCR seriýasy Gurulýan demir ýol nurbady çyzykly hereketlendirijiler

Göni hereketlendiriji aýlaw motor

Göni hereketlendiriji aýlaw motor

KSR / KNR seriýaly ýeke okly robotlar

KSR / KNR seriýaly ýeke okly robotlar

HNT seriýaly rack we Pinion çyzykly hereketlendirijiler

HNT seriýaly rack we Pinion çyzykly hereketlendirijiler

OCB seriýasy Servo motor integrirlenen guşak sürüjiniň çyzykly hereketlendirijisi

OCB seriýasy Servo motor integrirlenen guşak sürüjiniň çyzykly hereketlendirijisi

HCR seriýasy Doly möhürlenen top nurbat çyzykly hereketlendiriji

HCR seriýasy Doly möhürlenen top nurbat çyzykly hereketlendiriji

Size nädip kömek edip bileris?